Definicję content marketingu można określić jako tak zwany „marketing treści”. Jest to strategia, która polega na pozyskiwaniu przyszłych, potencjalnych konsumentów poprzez publikowanie niezwykle atrakcyjnych oraz bardzo użytecznych dla nich treści, które bywają skierowane oraz zainteresują ściśle skonkretyzowanych odbiorców.
Content marketing w odróżnieniu od zwyczajowych form marketingu, które skupiają się przede wszystkim na jednostronnym przekazie reklamowym, cechuje się bardziej tym, iż bazuje na budowaniu stosunkowo długich relacji z pozyskanym odbiorcą, dzięki względnie częstym wzajemnym stosunkom oraz zaangażowaniu się obu stron.
Pojęciem content marketing charakteryzuje się jakiekolwiek treści, które są publikowane oraz popularyzowane przy pomocy Internetu.
Są to w głównej mierze różnego rodzaju artykuły eksperckie albo też artykuły sponsorowane, e-booki, webinary, e-video, podcasty, grafiki informacyjne, teksty poradnikowe, raporty i tak dalej, które są powiązane, ich podstawowym zadaniem jest udostępnienie ludziom korzystającym z Internetu jak najbardziej sprawdzonych oraz poszukiwanych przez nich wiadomości lub też informacji.
Mogą to być materiały powiązane z konkretną dziedziną, za sprawą czego obydwie strony, zarówno dany przedsiębiorca, jak i ewentualny klient, czerpią z tego tytułu jak najlepsze zyski, pożytki.
Możliwe jest również szersze definiowanie content marketingu, ponieważ marketing treści swoim zasięgiem często może obejmować również materiały, które przygotowuje się poza Internetem. Są to między innymi treści w czasopismach branżowych, różnego rodzaju gazetkach, folderach, broszurkach, katalogach, poradnikach drukowanych, książeczkach et cetera.
Content Marketing jest przede wszystkim bezpośrednio powiązany z pojęciem tak zwanego „marketingu wirusowego”. Są to działania marketingowe, które mają budować świadomość firmy, określonej marki poprzez przekonanie kolejnych, ewentualnych odbiorców do samodzielnego popularyzowania potrzebnych wiadomości, różnych informacji na temat określonej firmy, instytucji albo proponowanych przez nią produktów bądź świadczeń.
Żeby móc odnieść zamierzony efekt, specjaliści, którzy na co dzień pracują w branży związanej z content marketingiem, wykorzystują różnego rodzaju techniki pozyskiwania i docierania do kolejnych, potencjalnych konsumentów.
Prawdopodobnie najpopularniejszymi środkami przekazu są na przykład grupy, fora oraz media społecznościowe, jak również specjalistyczne blogi, które pomagają, umożliwiają bardzo szybkie rozpowszechnianie określonych treści marketingowych.
Content marketing poprzez upublicznianie interesujących wśród konsumentów materiałów sprzyja oraz znacznie zwiększa swoją wiarygodność oraz pozycję.
Warto zwrócić uwagę, że nierzadko wykorzystywaną formą content marketingu, poza infografikami, materiałami wideo oraz raportami, są teksty.
Ich autorzy mają możliwość w dowolny sposób dostosować formę tekstu do danego odbiorcy, jak również do uprzednio obranej przez konkretną firmę strategii komunikacji. W content marketingu zazwyczaj korzysta się z różnorodnych rodzajów tekstów, do których mogą należeć na przykład blogi firmowe, materiały poradnikowe, rozmowy z różnymi osobami, recenzje, opisy określonych produktów.
Content marketing ma przede wszystkim na celu wzbudzenie zainteresowania i przyciągnięcie zarówno ogólnej, jak i też bardzo konkretnej grupy odbiorców.